Το εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει 12 Η.Υ Pentium4 και βασίζεται σε Ubuntu Linux LTSP.