Η ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων για το μήνα Δεκέμβριο για όλες τις τάξεις, καθώς και η επίδοση ελέγχων των μαθητών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 13.15.